Jdi na obsah Jdi na menu
 


mil

Tuto keš věnuji památce zaniklé milčevské tvrzi, která už krátce po svém vzniku po 16. století zažila třicetiletou válku a vypálení Švédy, později ovšem přišlo osudové rozhodnutí, kdy se vládnoucí garnitura roku 1984 rozhodla chátrajícího objektu zbavit a raději jej nedůstojně strhla. 

Nejstarší zpráva o Milčevsi je z r. 1318 v souvislosti se sporem vladyků Ctibora, Držka a Řivína s Jindřichem z Holedče. V polovině 14. století držel část vsi Lev Žatecký a po něm jeho syn Mikuláš († 1393). Druhá část Milčevsi s dvorem patřila postoloprtskému klášteru a v husitských válkách se jí zmocnili Žatečtí. Část vesnice s tvrzí držel v r. 1415 Machek z Milčevse, to je také první zpráva o zdejší tvrzi. Koncem 15. století se oba díly vsi staly vlastnictvím města Žatce, jemuž byly v r. 1547 pro účast ve vzpouře proti Ferdinandovi I. konfiskovány.

Milčeves získal žatecký královský rychtář Bohuslav z Michalovic, který patrně starou tvrz přestavěl. Po jeho smrti v r. 1575 připadl majetek pěti synům. Tehdy byla Milčeves rozdělena na tři díly a díl s tvrzí dostal Bohuslavův syn Kryštof. Po jeho smrti zdědila tuto část vsi dcera Anna Marie, která se v r. 1611 provdala za Maximiliána Krakovského z Kolovrat. Maxmilián se zúčastnil předbělohorského stavovského povstání a byl potrestán pokutou 6000 kop míšeňských, a musel proto prodat tvrz s dvorem Heřmanu Černínovi z Chudenic, jenž připojil Milčeves ke Krásnému Dvoru.

Ve třicetileté válce byla Milčeves s tvrzí a dvorem vydrancována a vypálena švédskými vojsky (1637 a 1647). Černínové už tvrz neobnovili, ale vystavěli pouze nový dvůr, ovšem na jiném místě. Černínům zámek patřil až do První republiky, kdy jim byl odebrán v rámci první pozemkové reformy. Od roku 1948 poté patřil Státnímu statku v Podbořanech.

Z tvrze zůstala do 80. let 20. století pouze jednopatrová věž (čp. 19) o rozměrech asi 5x5 m, kryta šindelovou střechou. Poté, co se částečně zřítila, byla v roce 1984 zbořena bez jakékoliv dokumentace.


Multina se skládá ze tří stagí, kde získáte potřebná čísla do vzorce a hurá pro finálku. (ta se nachází asi 1 km od návsi!)

 

1. stage: socha sv. Jana Nepomuckého

N 50°16.496 E 13°30.549

Nachází se na severním okraji obce, postavena roku 1753.

Svatý Jan Nepomucký (14.stol.) je patronem loďařů, mlynářů, cti a zpovědního tajemství, za které sám zaplatil životem.  

2. stage: zámek Milčeves

N 50°16.429, E 13°30.589

Postaven starobylým rodem Černínů koncem 18. století v barokním stylu. V 19. století pak sloužil úřednickým účelům, po roce 1945 fungoval jako ubytovna Státního statku Podbořany. Roku 2010 byl nabízen k prodeji za 5,3 mil. Kč.

3. stage: zaniklá tvrz 

N 50°16.390, E 13°30.490

První zmínka o tvrzi je roku 1415, jediné opravy se dočkala v 16. století, kterou provedl Bohuslav z Michalovic. Černínům pak připadla po Bílé Hoře, v letech 1637 a 1647 byla nadvakrát vydrancována Švédy během třicetileté války. Tvrz by se patrně byť v katastrofálním stavu dochovala do dnešních dnů, nebýt nesmyslného zboření r. 1984.

 

Vzorec pro finálku: 

N

E